Förskolan Eken om projektet ”Vår värld” och språklekar

Ekens förskola berättar både om språklekar och om sitt eget projekt Vår värld…

Vi har valt att arbeta med projektet vår värld utifrån att två av pedagogerna på förskolan gick kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan på förskolelyftet i våras. Vi har satt upp de olika världsdelarna på väggen utifrån Montessoris olika färger. Vi har gjort kort med barnens namn och bild med den världsdelens färg som deras föräldrar kommer ifrån. De barn som har föräldrar som härstammar från olika världsdelar får två olika färger.  Från varje världsdel går det upp snören till en jordglob som hänger i taket. Här visar vi att oavsett vart man kommer ifrån så bor vi alla nu i Sverige. Barnen har även en varsin nalle där den visar med knappar hur gamla barnen är och på armarna så hänger de flaggor från vilka länder barnens föräldrar kommer ifrån. Vi samtalar mycket med barnen om vart de kommer ifrån, både världsdel och land, men även vad de talar för språk. På Ekens förskola har vi just nu 28 barn av 47 barn som har ett annat modersmål än svenska. Barnen kommer ifrån 15 olika länder och talar 12 olika språk. Vi uppmuntrar barnen att lära varandra och oss personal olika ord på sitt modersmål. Efter att vi har börjat arbeta med detta tema så har barnen blivit mycket mer medvetna om vart de kommer ifrån och vad man talar för olika språk där. Barnen pratar oftare sitt modersmål nu på förskolan även om det inte finns någon annan som talar detta språk. Vi har även köpt en app som heter say hi till I-paden där man kan översätta många olika språk. Om vi t ex vill berätta något för en förälder så skriver vi på svenska och så översätter appen så att det står på förälderns modersmål. Vi har nyligen köpt in denna men vi tror att det kommer att bli ett bra hjälpmedel för oss när missförstånd i språket uppstår.

 Vi försöker att hitta olika sagor/böcker från andra länder, som är översatta till svenska, som vi kan läsa för barnen så att de kan få möjlighet att känna igen kända sagor från sitt hemland även om vi inte kan deras språk. Vi har även fått böcker som är på barnens modersmål från biblioteket som föräldrarna har kunnat låna hem. Det har varit uppskattat.

 På Hajen har alla barnen språksamlingar en eller två gånger i veckan i olika grupper. Där utgår vi från två olika material Språklust och Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan. Här arbetar vi aktivt med det svenska språket på olika sätt och på olika nivåer. Barnen som läser efter maten är uppdelade i två grupper. De äldsta läser mest kapitelböcker medan de yngre läser allt från flanosagor och sagopåsar till böcker och sagor.

 Hälsningar från Ekens förskola

Annonser

Tångens förskola arbetar med det estetiska språket

I skrivande stund har Mamma Mu och Kråkan besökt 13 av kommunens förskolor. Vissa av dem arbetar med karaktärerna utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Vad som också har framkommit tydligt under projektets gång är det stora fokus som redan innan Mamma Mu och Kråkan läggs på sådana frågor. Vi bad nämligen förskolorna att skriva ner hur de arbetar med flerspråkighet och interkulturalitet. Vi har fått ta del av en mängd goda idéer och pedagogiska grepp. Nu får förskolorna själva berätta…

Tångens förskola, avdelning Lila, menar att fokus på språk och andra kulturer med koppling till Mamma Mu kanske kan växa fram nu när böckerna på andra språk kommer. Mamma Mu och Kråkan är emellertid redan en del i det pedagogiska arbetet:

”Vi har tagit fasta på det estetiska språket när det gäller Mamma Mu. I vår ateljé håller hennes och Kråkans värld på att växa fram i en stor trälåda. Hittills har vi gjort sjön, ladugården och en stenmur. När vi arbetar med världen gör vi det i smågrupper för att kunna föra samtal där alla kommer till tals. Vid det mystiska besöket (när Mamma Mu kom på besök) fick vi en plansch som nu hänger i fönstret vid ”världen”. Den bjuder in till samtal och funderingar. Barnen vill ha den på fönstret för då kan de se Mamma Mu’s värld inne från ateljén och Kråkans bo utifrån gården.”

Tången Lila

Nu finns böcker på förskolorna

Ett axplock av böckerna

Ett axplock av böckerna

Under våren har vi köpt in böcker inom de språkgrupper som finns representerade på förskolorna. Tanken är att föräldrar och barn enkelt ska kunna låna böcker för högläsning hemma. Ett givet inköpsurval är förstås Mamma Mu, men eftersom böcker om henne inte finns på alla språk måste vi också köpa in andra titlar. Det blev till slut en härlig samling barnböcker inom totalt 30 olika språkgrupper.

Hur har vi då tänkt kring inköpen? Ja, vi fokuserade på vissa kriterier…

  • Inköp görs inom samtliga språkgrupper som finns representerade på förskolorna i kommunen.
  • Minst två böcker per barn inhandlas.
  • Titlarna inom varje språkgrupp är olika. Olika språkpåsar kan således rotera mellan förskolorna.
  • Mamma Mu köps in på de språkgrupper som finns.
  • För den dubbelspråkiga träningens skull köper vi i möjligaste mån in böcker som också finns på svenska.

Samtliga förskolor har nu språkpåsar tillgängliga på avdelningarna. Några har också hunnit byta under våren och är inne på sin andra omgång…

Elisabeth och Lise-Lotte

Ny språklig dimension med TAKK

I skrivande stund har Mamma Mu och Kråkan hälsat på hos ett antal förskolor i kommunen. Som ofta är fallet utvecklas och modifieras metoder efterhand när man arbetar i projekt. Så också här! En bit in i projektet började vi fundera över ytterligare sätt att kommunicera med barnen under föreställningarna. Varför inte också använda oss av TAKK (Teckenkommunikation)? Det arbetar man med på förskolorna. Barnen kan redan tecknen för blå, röd, grå – ja, för det mesta faktiskt.

Det visade sig att TAKK med framgång kunde användas i föreställningarna. Mamma Mu och Kråkan väljer ut några ord och barnen hänger på. Man kan plötsligt tala om en ny språklig dimension där barnen också blir mer interaktiva…

 

”Grått” med många bottnar

Varken karaktärerna Mamma Mu och Kråkan eller berättelsen ”Grått” är valda av en slump. Böckerna finns, som sagt, översatta till många språk och historien i sig bjuder på många bottnar.

Mamma Mu bestämmer sig för att stanna inne i ladugården eftersom vädret minst sagt är regnigt, kallt och…. grått. Kråkan tittar huttrandes förbi, och Mamma Mu frågar om han fryser…

– ”Nej, men det är ju mörkt och kallt”, svarar Kråkan.

– ”Javisst är det grått”, tycker Mamma Mu

P1000895Härmed blir Kråkan förnärmad eftersom han själv är grå. Grått är ju fint! Mamma Mu hävdar bestämt att det inte var så hon menade, och Kråkan blir glad igen. Åtminstone ända tills barnen börjar prata färger utanför ladugården. Rött och blått är fint, men himlen, som är grå, är ful. Grå är ingen färg säger de. Det är bara något man får om man rör ihop alla andra färger.

Kråkan får härmed dåndimpen, och Mamma Mu försöker trösta. Kråkan är tröstlös ända tills barnen kommer tillbaka och utropar olika ramsor som att gult är fult, och … grått är flott

Med ramsan ”grått är flott” blir Kråkan på sitt allra bästa humör igen.

– ”Det är nog den enda färgen som behövs”, kommer Kråkan slutligen fram till.

– ”Tycker du?”, frågar Mamma Mu.

– ”Ja, för har man grått, har man alla andra färger också. Grått får man ju om man rör ihop alla färger….”

Mamma Mu håller med, och därmed är Kråkan nöjd och glad över sin färg. Däremot påpekar han att det är en ganska tråkig dag fastän det är grått…

Mamma Mu kommer på en fantastisk idé. Ja, visst är det en tråkig dag, men vi gör denMammaMu32 kul, och leker affär. Det tycker Kråkan låter tråkigt, men där får han fel! Det här är en affär av en alldeles särskild karaktär. Det är en ”Vipp-på-rumpan-affär!”. Föreställningen avslutas således med Mamma Mus välkända ”Vipp-på-rumpan-sång tillsammans med barnen.

Ja, berättelsen om ”Grått” bjuder som sagt på mycket. Ord, särskilt färger, upprepas en hel del. Här finns många känsloyttringar, som i många av Jujja Wieslanders berättelser. Särskilt Kråkans känslosvall till skillnad från Mamma Mus lugna, behagliga sätt blir en fin kontrast.

Mamma Mu berättar också i början av föreställningen att hon själv och Kråkan inte talar samma språk. Vi förstår varandra ändå och vi tycker mycket om varandra. Symboliskt kan man också tala om att se mänskligheten som ett. Vi rör ihop alla färger och blir ett tillsammans.

Lise-Lotte och Elisabeth

PÅGÅR: Poesikurs för unga vuxna torsdagar ojämn vecka!

9521602997_71266b127e_mNu pågår en poesikurs för unga vuxna (ca18-30 år). Genom poesi uttrycks mycket med få ord. Poesi följer inte heller det vanliga språkets regler.

Det här är en kurs för dig som gillar eller är nyfiken på poesi och har svenska som andraspråk. Vi läser, diskuterar, lär oss skriva och framföra poesi.

Ålder: Du kan vara mellan ca 18-30 år.

Ledare: Camilla Hedin

Tid: Torsdagar på ojämna veckor kl. 18.30-20.30 under våren

Plats: Roddklubben, Södra Hamngatan 32

Överbrygga språkbarriärer med ”Mamma Mu och Kråkan”

Men hur ska delprojektet Mamma Mu och Kråkan se ut? Efter utbildningssatsningen i förskolan tog personal kontakt med Stadsbiblioteket och frågade…”kan vi samarbeta på något sätt kring flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan?”

Biblioteket önskade också få igång ett samarbete med tanke på ”Liv i språket-projektet”, och härmed föddes idén om teater för förskolebarn baserat på barnbokskaraktärer som är översatta till många språk. I uppdrag att stimulera flerspråkighet beslutade förskolpedagog (Elisabeth Elmsén) och barnbibliotekarien (Lise-Lotte Arnäs) att dramatisera Mamma Mus berättelse om ”Grått” ute på förskolorna. Kanske kan vi på så sätt, genom kroppsspråk och mimik överbrygga språkbarriärer, och dessutom träna svenska språket. Teatern skulle ju hållas på svenska. Samtidigt var vi angelägna om att modersmålen tränades. Därför skulle böcker på olika språk köpas in och distribueras ut på de olika avdelningarna. Tanken är att föräldrar enkelt ska komma åt böcker på modersmålet för att läsa i hemmet för sina barn.

Lise-Lotte och Elisabeth